Menu Zamknij
Czym jest Boże Narodzenie

12 powodów do świętowania Bożego Narodzenia

1. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie – J 18,37.
2. Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła – 1J 3,8.
3. Nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych lecz grzeszników – Mk 2,17.
4. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło – Łk 19,10.
5. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu – Mk 10,45.
6. Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty [...], abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo – Gal 4,4-5.
7. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne – J 3,16.
8. W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu – 1 J 4,9.
9. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości – J 10,10.
10. Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą – Łk 2,34.
11. Abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi... – Łk 4,18.
12. Dlatego przygarniajcie siebie nawzajem, bo i Chrystus przygarnął was – ku chwale Boga – Rz15,7.

John Piper

Przyjście Chrystusa na świat, opisane w Biblii, zmieniło życie wielu ludzi.
Może zastanawiasz się, na czym polega ten fenomen.
Zapraszamy na bezpłatny kurs online, gdzie razem z e-trenerem rozważysz, co i dlaczego Jezus zrobił dla każdego z nas. Kliknij tu.

 

 

Największa potrzeba

Gdyby naszą największą potrzebą była wiedza,
Bóg zesłałby nam nauczyciela.

Gdyby naszą największą potrzebą była technologia,
Bóg zesłałby nam wynalazcę.

Gdyby naszą największa potrzebą były pieniądze,
Bóg zesłałby nam ekonomistę.

Gdyby naszą największą potrzebą była zabawa i przyjemności,
Bóg zesłałby nam wodzireja.

Ale naszą największą potrzebą jest przebaczenie,
dlatego Bóg zesłał nam Zbawiciela.

Autor nieznany

Cytaty o Bożym Narodzeniu

Gdzie jest wiara – tam jest miłość,
Gdzie jest miłość – tam jest pokój,
Gdzie jest pokój – tam jest Bóg.

Lew Tołstoj

Miłość ma imię – Jezus,
Miłość ma miejsce – nasze serce,
Miłość ma historię i nie jest ona jeszcze dokończona.

Autor nieznany

To jest Boże Narodzenie – zawsze, kiedy pozwalamy Bogu przez siebie kochać innych... tak, to jest Boże Narodzenie. Za każdym razem, kiedy uśmiechasz się do swojego bliźniego i ofiarujesz mu swoją pomocną dłoń.

Matka Teresa z Kalkuty

Wigilia Bożego Narodzenia to noc pieśni, która otula cię jak szal. Ale ogrzewa więcej niż tylko twoje ciało, ogrzewa twoje serce – napełniając Cię melodią, która będzie brzmieć na zawsze.

B. Steeter Aldrich

Jedynie prawdziwie ślepa osoba w Boże Narodzenie to ta, która nie ma Bożego Narodzenia w swoim sercu.

Helen Keller

„Nie jestem już sam, pomyślałem. Nigdy nie byłem sam i takie właśnie jest znaczenie świąt Bożego Narodzenia. Nigdy nie jesteśmy sami. Nie jesteśmy sami w najciemniejszą noc, kiedy wieje najzimniejszy wiatr, kiedy dla świata nie ma znaczenia czy istniejemy. Dlatego, że ciągle jest czas, który Bóg wybrał...”

Taylor Caldewell

Boże Narodzenie – to nie jest to, co myślałeś, ale ciągle przewyższa wspaniałość wszystkiego, co tylko można sobie wyobrazić.

Todd Wagner

Znak Bożego Narodzenia

(studium z Pisma Św.)

Fragmenty Pisma Świętego do indywidualnego rozważania lub do wykorzystania jako studium biblijne w grupie.

Do czego potrzebujemy znaków? (np. drogowych). W czym nam pomagają?

Ludzie od wieków czekali na Mesjasza, obiecanego przez Boga. Przeczytaj Ewangelię według św. Jana 4,25.

Co jest znakiem Bożego Narodzenia? Jaki znak dał nam Bóg, abyśmy wiedzieli, że wypełniły się Jego obietnice? Przeczytaj Ewangelię według św. Łukasza 2,1-20 (Łk 2,12).
Co Jezus powiedział o sobie Samarytance ? (J 4,26)

W Boże Narodzenie świętujemy narodziny Mesjasza. Czego możemy się o Nim dowiedzieć z Pisma Świętego?
Kim jest?

Mt 1,1 Czyim jest synem?
Łk 1,30-31 Czy jest człowiekiem?
Mt 1,18 Jak jest nazwany?
Łk 1,35 Czy jest tylko człowiekiem?

Aby przybliżyć nam prawdy duchowe, Pan Jezus często odnosi je do rzeczy lub sytuacji dobrze nam znanych z codziennego życia.

Co Pan Jezus twierdził o sobie? Jakich porównań używa, aby zobrazować prawdy duchowe?

J 6,35
Czym jest chleb w naszym codziennym życiu?

J 7,37-39
Jakiego porównania używa Jezus w tym fragmencie? Jak wyglądałoby nasze życie bez chleba i wody?

J 8,12
Wyobrażasz sobie życie bez światła?

J 10,9
Co wnosi to porównanie?

J 10,11-14
Jaka jest zależność pomiędzy pasterzem a owcami? Jakim pasterzem jest Jezus?

J 11,25
Co Pan Jezus mówi o sobie? Czego oczekuje od ludzi?

J 15,1-2 i 5
Czego uczy to porównanie o naszej relacji z Jezusem?

J 14,6 Kim jest Jezus?

Zauważ: Czy Pan Jezus mówi, że On pokaże nam drogę, prawdę i życie? Nie – On jest drogą, jest prawdą i jest życiem.

Ewangelia według św. Łukasza 2,15-20 - Jaka była odpowiedź pasterzy na to, co usłyszeli?
Pasterze uwierzyli i poszli szukać znaku od Boga, a gdy go znaleźli, oddali chwałę Bogu.

Czy Ty poszedłeś/poszłaś za tym, co mówi Bóg? Czy On jest Twoim Dobrym Pasterzem?

Joanna Białecka

Jest coś lepszego niż obchodzenie Świętego Bożego Narodzenia – to życie w duchu Bożego Narodzenia

Czy jesteś gotowy... zapomnieć, co zrobiłeś dla innych – i pamiętać, co inni zrobili dla ciebie.

Nie myśleć, co świat jest ci winien – i pomyśleć, co ty jesteś winien światu.

Zobaczyć, że inni są tak samo prawdziwi jak ty – i patrząc trochę dalej niż na ich twarze, widzieć serca głodne miłości.

Przyjąć, że prawdopodobnie jedyny dobry powód twojego istnienia to nie to, co możesz wziąć dla siebie, ale to, co możesz dać innym.

Zamknąć książkę zażaleń wobec rządzących światem i poszukać miejsc, w których możesz posiać ziarno szczęścia.

Czy jesteś w stanie zrobić to choćby przez jeden dzień?

Czy jesteś w stanie... wierzyć, że miłość jest silniejsza niż śmierć, silniejsza niż nienawiść czy zło i że błogosławione życie, narodzone w Betlejem 2000 lat temu, jest światłością i obrazem prawdziwej miłości?

Henry Van Dyke

Gdy anioł oznajmił Marii...

Gdy anioł oznajmił Marii, że zostanie matką Bożego Syna, Maria mogła mieć wiele pytań. Kiedy to się stanie? Dlaczego ja? Kto jeszcze o tym wie? Jak to będzie? Co powie moja rodzina? Czy będę bogata? Czy będę sławna? Czy będę szczęśliwa? Czy mam wybór? A co, jeśli nie będę chciała?

Jednak czytamy tylko o jednym pytaniu, które wypowiedziała: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?”. Była młoda i niedoświadczona, ale wiedziała, że aby mieć dziecko, potrzebna jest relacja z mężczyzną. Nie miała wtedy wiele czasu do namysłu i może dlatego tylko ta myśl przyszła jej do głowy?

A ty? Czy Bóg ciebie też czymś zaskoczył? Przeprowadzić się w inne miejsce? Zostawić wszystko – przyjaciół, rodzinę? Zostać w trudnej relacji? Zmienić pracę? Podzielić się pieniędzmi, kiedy samemu nie ma się za dużo? Mówić o Bogu ludziom, którzy nie są sympatyczni?

Kiedy Bóg niespodziewanie prosi cię, abyś coś zrobił, ty też możesz mieć wiele pytań. Może dotyczących pieniędzy, czasu, miejsca czy relacji? Albo tak po prostu: jak to wszystko będzie działać?
Anioł odpowiedział Marii: „Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego” (Łk 1,37). Otrzymała ona wezwanie, aby oprzeć swoje życie na wierze, aby zaufać Bogu, a nie – własnemu doświadczeniu, instynktowi, logice, a już na pewno nie temu, co myślą otaczający ją ludzie.

Życie z wiary, to nie to samo co życie oparte na pieniądzach, dobrej pracy i innych ludzkich podstawach pewności. To ufanie Bogu co do przyszłości, której dzisiaj nie widzimy i nie znamy.

na podstawie higherpraise.com