Menu Zamknij
Zabawy

Świąteczny quiz 1

Podczas świątecznego spotkania, w oczekiwaniu na resztę gości lub by zająć dzieci, kiedy się nudzą, proponujemy " minutowy" świąteczny quiz.

Można zagrać, kto szybciej odpowie prawidłowo.
Możesz kupić dodatkowy upominek dla zwycięzcy, co uatrakcyjni rywalizację i wywoła emocje.

  1. Jezus urodził się:

 1. 24 grudnia
 2. 25 grudnia
 3. innego dnia, nie znamy daty
  2. Trzej Mędrcy ze Wschodu przynieśli Jezusowi w darze:

 1. złoto, kadzidło i koronę
 2. złoto, kadzidło i mirrę
 3. złoto, mirrę i diamenty
  3. Imiona Trzech mędrców są znane, bo:

 1. ich imiona podaje średniowieczna tradycja
 2. ich imiona zapisane są w Starym Testamencie
 3. ich imiona znajdują się w opisie narodzin Jezusa
  4. Gdy Józef i Maria dowiedzieli się, że Herod chce zabić ich syna, uciekli do:

 1. Nazaretu
 2. Egiptu
 3. Jerozolimy
  5. O narodzeniu Jezusa nic nie napisano w:

 1. Ewangelii wg św. Mateusza i Łukasza
 2. Ewangelii wg św. Marka
 3. Ewangelii wg św. Jana
  6. Imię „Jezus” po hebrajsku oznacza:

 1. Bóg jest zbawieniem
 2. Bóg jest z nami
 3. Bóg jest wspaniały
  Odpowiedzi:

 1. – c
 2. – b
 3. – a
 4. – b
 5. – b i c
 6. – a

Świąteczny quiz 2

  1. Józef pochodził z (Łk 2:3) – odpowiedź: a

 1. Betlejem
 2. Nazaretu
 3. Hebronu
 4. Jeruzalem
 5. żadne z powyższych
  2. Które ze zwierząt są wymienione w Biblii jako obecne przy narodzeniu Jezusa – odp: e

 1. Krowy, owce, kozy
 2. Krowy, osły, kozy
 3. Tylko owce i kozy
 4. Różne zwierzęta hodowlane
 5. Żadne z powyższych
  3. Kto zobaczył gwiazdę na wschodzie – odp: e

 1. pasterze
 2. Maria i Józef
 3. Trzej królowie
 4. a i c
 5. żadne z powyższych
  4. Zgodnie z Biblią, w jaki sposób Maria i Józef dotarli do Betlejem – odp: f

 1. na wielbłądzie
 2. na osiołku
 3. pieszo
 4. Józef szedł a Maria na osiołku
 5. powozem ciągnionym przez konie
 6. kto wie?
  5. Ile aniołów przemówiło do pasterzy (Łk 2:10) – odp: a

 1. jeden
 2. trzech
 3. wielu
 4. żadne z powyższych
  6. Co to jest mirra – odp: d

 1. moneta z bliskiego wschodu
 2. napój
 3. łatwo urabialny metal
 4. przyprawa używana przy pochówku ludzi
 5. żadne z powyższych
  7. Ilu mędrców przybyło do Jezusa – odp: e

 1. 3
 2. 6
 3. 9
 4. 12
 5. nie wiemy
  8. Gdzie mędrcy znaleźli Jezusa (Mt 2:11) – odp: e

 1. w żłobie
 2. w stajence
 3. w Nazarecie
 4. w Arabii Saudyjskiej
 5. w domu
 6. żadne z powyższych
  9. Gdy mędrcy znaleźli Jezusa był on (Mt 2:11) – odp: b

 1. dzieciątkiem owiniętym w pieluszki – noworodek
 2. młodym dzieckiem
 3. chłopcem w świątyni
 4. dorosłym mężczyzną
  10. Gwiazda na wschodzie za którą podążali mędrcy (Mt 2:9) – odp: c

 1. była przez cały czas w tym samym miejscu w którym zaczęli podróż
 2. znikała i pojawiała się
 3. podążała przed nimi i zatrzymała się nad miejscem gdzie znajdował się Jezus
 4. była tylko złudzeniem
 5. żadne z powyższych
  11. Mędrcy zatrzymali się w Jerozolimie (Mt 2:2) – odp: b

 1. aby poinformować Heroda o Jezusie
 2. Aby dowiedzieć się gdzie jest Jezus
 3. aby zapytać o gwiazdę
 4. aby kupić prezenty
 5. żadne z powyższych
  12. W której ewangelii znajdujemy historię Bożego narodzenia – odp: f

 1. Mateusza
 2. Marka
 3. Łukasza
 4. Jana
 5. Tylko a i b
 6. tylko a i c
 7. tylko a, b i c

13. Co oznacza imię Jezus – odp: Jahwe jest zbawieniem, lub Jahwe zbawca

14. Który z proroków przepowiedział narodziny Jezusa tymi słowami przeczytaj: Iz 7,14 – odp: Izajasz

15. Co oznacza imię Emmanuel – odp: Bóg z nami

16. Jak określili mędrcy osobę którą szukali odp: Króla żydowskiego

17. Jakiego kraju królem był Herod odp: Judei

Zabawa 1

Napisz pytania na tylu kartkach, ile osób jest w grupie i rozdaj je. Każdy podchodzi do różnych osób i zadaje jedno pytanie jednej osobie. Tak znajduje odpowiedzi na każde z pytań, aby poznać się lepiej. Można w taki sposób bawić się również z dziećmi.

 1. Jaką pierwszą rzecz robisz w dzień Bożego Narodzenia?
 2. Jakie jest twoje ulubione miejsce robienia świątecznych zakupów?
 3. Jaka tradycja bożonarodzeniowa ciągle jest w waszym domu?
 4. Gdzie chciałbyś spędzić Święta Bożego Narodzenia , gdybyś mógł wybrać dowolne miejsce na świecie?
 5. Jakie są twoje ulubione zajęcia w Święta Bożego Narodzenia?
 6. Twoja ulubiona świąteczna potrawa?
 7. Jaki najlepszy prezent dostałeś lub chciałbyś dostać na Święta?
 8. Twoja ulubiona kolęda?
 9. Jaki najlepszy prezent udało ci się kiedyś komuś kupić?
 10. Co Święta Bożego Narodzenia znaczą dla Ciebie?

Zabawa 2

Jeśli grupa jest duża, to podziel ją na 4 mniejsze, po kilka osób.

Każdej osobie daj na kartce tytuł jednej z czterech kolęd. Nich każda osoba nucąc lub śpiewając swoją kolędę znajdzie inne osoby ze swojej grupy, które mają na kartce ten sam tytuł kolędy. Która grupa zbierze się jako pierwsza, wygrywa.

Zabawa 3

WYDZIERANY MIKOŁAJ – Pomysł na obdarowywanie się prezentami

Do dużego worka, (nieprzezroczystego, najlepiej z czerwonego materiału), włóż tyle prezentów, ile jest osób na spotkaniu świątecznym.

Zrób karteczki z numerkami – tyle, ile będzie uczestników zabawy.

Na początku każdy losuje swój numerek, który pokazuje kolejność wyjmowania prezentu z worka.

Osoba z numerem 1 wyciąga prezent z worka, otwiera go i pokazuje wszystkim. Następnie osoba z numerem 2 może wyciągnąć prezent z worka lub zabrać prezent osobie z numerem 1.

Kiedy zabierze prezent z numerem 1, wówczas osoba pozbawiona prezentu jest następna w losowaniu kolejnego prezentu z worka. Następnie osoba z numerem 3 może wziąć prezent z worka, albo zabrać
prezent osobie z numerem 1 lub 2.

Jeżeli prezent trafi do trzeciego właściciela , to znaczy, że ta osoba ma go już na własność.