Menu Zamknij
Zabawy

Podczas świątecznego spotkania, w oczekiwaniu na resztę gości lub by zająć dzieci, kiedy się nudzą, można zaproponować któryś z quizów poniżej:

Świąteczny quiz: Sprawdź, co wiesz o Bożym Narodzeniu.

Możesz rozwiązać ten quiz online i udostępnić go innym!  TU wersja online.

1. Skąd pochodził Józef? (Łk 2,1-5) – (3.)

 1. Nazaret
 2. Hebron
 3. Betlejem
 4. Jerozolima
 5. żadne z powyższych

2. Które zwierzęta były obecne przy narodzeniu Jezusa wg Biblii? – (5.)

 1. Krowy, owce, kozy
 2. Krowy, osły, kozy
 3. Różne zwierzęta hodowlane
 4. Tylko owce i kozy
 5. Nie wiadomo

3. Kto zobaczył gwiazdę na wschodzie? – (2.)

 1. Pasterze
 2. Mędrcy
 3. Maria i Józef
 4. Trzej królowie
 5. Żadne z powyższych

4. Zgodnie z Biblią, w jaki sposób Maria i Józef dotarli do Betlejem? – (5.)

 1. Na osiołku
 2. Józef szedł a Maria jechała na osiołku
 3. Pieszo
 4. Powozem ciągnionym przez konie
 5. Nie wiadomo

5. Ilu aniołów przemówiło do pasterzy? (Łk 2,9-11) – (1.)

 1. Jeden
 2. Trzech
 3. Sześciu
 4. Wielu
 5. Żadne z powyższych

6. Co to jest mirra? – (3.)

 1. Starożytna moneta
 2. Popularny napój
 3. Zioła używane przy pochówku zmarłych
 4. Łatwo obrabialny metal
 5. żadne z powyższych

7. Zgodnie z Biblią, ilu mędrców przybyło do Jezusa? – (5.)

 1. Trzech
 2. Czterech
 3. Sześciu
 4. Dwunastu
 5. Nie wiadomo

8. Gdzie mędrcy znaleźli Jezusa? (Mt 2,10-11) – (3.)

 1. W żłobie
 2. W stajence
 3. W domu
 4. Wśród pasterzy
 5. Żadne z powyższych

9. Gdy mędrcy znaleźli Jezusa był on (Mt 2,11) – (2.)

 1. Dzieciątkiem owiniętym w pieluszki (noworodkiem)
 2. Małym dzieckiem
 3. Chłopcem w świątyni
 4. Dorosłym mężczyzną
 5. Żadne z powyższych

10. Gwiazda na wschodzie za którą podążali mędrcy (Mt 2,9) – (3.)

 1. Pozostawała stale w jednym miejscu
 2. Stale podążała w jednym kierunku
 3. Zatrzymała się nad miejscem pobytu Jezusa
 4. Znikała i pojawiała się
 5. Żadne z powyższych

11. Dlaczego mędrcy zatrzymali się w Jerozolimie? (Mt 2,2) – (2.)

 1. Aby poinformować Heroda o Jezusie
 2. Aby dowiedzieć się, gdzie jest Jezus
 3. Aby zapytać o gwiazdę
 4. Aby kupić prezenty
 5. Żadne z powyższych

12. W których Ewangeliach znajdujemy historię Bożego Narodzenia? – (3.)

 1. Tylko w Ewangelii wg  św. Łukasza
 2. Tylko w Ewangeliach wg św. Mateusza, Marka i Łukasza
 3. Tylko w Ewangeliach wg św. Mateusza i Łukasza
 4. Tylko w Ewangeliach wg św. Mateusza i Jana
 5. We wszystkich Ewangeliach

13. Który z proroków przepowiedział narodziny Jezusa tymi słowami: „Dlatego Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel”? (Iz 7,14) – (1.)

 1. Izajasz
 2. Eliasz
 3. Daniel
 4. Mojżesz
 5. Elizeusz

14. Co oznacza imię Emmanuel? (Mt1,22-23) – (4.)

 1. Bóg, który widzi
 2. Bóg zbawia
 3. Bóg jest wszechmocny
 4. Bóg jest z nami
 5. Bóg jest pasterzem

15. Królem jakiego kraju był Herod? (Mt 2,1) – (1.)

 1. Judea
 2. Samaria
 3. Izrael
 4. Palestyna
 5. Żadne z powyższych

16. Co oznacza imię Jezus? (Mt 1,21) – (3.)

 1. Bóg jest z nami
 2. Bóg jest pasterzem
 3. Bóg zbawia
 4. Bóg, który widzi
 5. Bóg jest wszechmocny

Zastanawiasz się jak treść Pisma Świętego można zastosować w codziennym życiu? Poznaj lepiej jego treść.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Zapisz się na bezpłatny kurs online i razem z e-trenerem przyjrzyj się bliżej chrześcijaństwu, a przede wszystkim Autorowi Biblii.

 

Świąteczny „minutowy” quiz nr 2

Można zagrać, kto szybciej odpowie prawidłowo.
Możesz kupić dodatkowy upominek dla zwycięzcy, co uatrakcyjni rywalizację i wywoła emocje.

1. Jezus urodził się:

 1. 24 grudnia
 2. 25 grudnia
 3. innego dnia, nie znamy daty

2. Trzej Mędrcy ze Wschodu przynieśli Jezusowi w darze:

 1. złoto, kadzidło i koronę
 2. złoto, kadzidło i mirrę
 3. złoto, mirrę i diamenty

3. Imiona Trzech mędrców są znane, bo:

 1. ich imiona podaje średniowieczna tradycja
 2. ich imiona zapisane są w Starym Testamencie
 3. ich imiona znajdują się w opisie narodzin Jezusa

4. Gdy Józef i Maria dowiedzieli się, że Herod chce zabić ich syna, uciekli do:

 1. Nazaretu
 2. Egiptu
 3. Jerozolimy

5. O narodzeniu Jezusa nic nie napisano w:

 1. Ewangelii wg św. Mateusza i Łukasza
 2. Ewangelii wg św. Marka
 3. Ewangelii wg św. Jana

6. Imię „Jezus” po hebrajsku oznacza:

 1. Bóg jest zbawieniem
 2. Bóg jest z nami
 3. Bóg jest wspaniały

Odpowiedzi:

 1. – c
 2. – b
 3. – a
 4. – b
 5. – b i c
 6. – a

Zabawa 1

Napisz pytania na tylu kartkach, ile osób jest w grupie i rozdaj je. Każdy podchodzi do różnych osób i zadaje jedno pytanie jednej osobie. Tak znajduje odpowiedzi na każde z pytań, aby poznać się lepiej. Można w taki sposób bawić się również z dziećmi.

 1. Jaką pierwszą rzecz robisz w dzień Bożego Narodzenia?
 2. Jakie jest twoje ulubione miejsce robienia świątecznych zakupów?
 3. Jaka tradycja bożonarodzeniowa ciągle jest w waszym domu?
 4. Gdzie chciałbyś spędzić Święta Bożego Narodzenia , gdybyś mógł wybrać dowolne miejsce na świecie?
 5. Jakie są twoje ulubione zajęcia w Święta Bożego Narodzenia?
 6. Twoja ulubiona świąteczna potrawa?
 7. Jaki najlepszy prezent dostałeś lub chciałbyś dostać na Święta?
 8. Twoja ulubiona kolęda?
 9. Jaki najlepszy prezent udało ci się kiedyś komuś kupić?
 10. Co Święta Bożego Narodzenia znaczą dla Ciebie?

Zabawa 2

Jeśli grupa jest duża, to podziel ją na 4 mniejsze, po kilka osób.

Każdej osobie daj na kartce tytuł jednej z czterech kolęd. Nich każda osoba nucąc lub śpiewając swoją kolędę znajdzie inne osoby ze swojej grupy, które mają na kartce ten sam tytuł kolędy. Która grupa zbierze się jako pierwsza, wygrywa.

Zabawa 3

WYDZIERANY MIKOŁAJ – Pomysł na obdarowywanie się prezentami

Do dużego worka, (nieprzezroczystego, najlepiej z czerwonego materiału), włóż tyle prezentów, ile jest osób na spotkaniu świątecznym.

Zrób karteczki z numerkami – tyle, ile będzie uczestników zabawy.

Na początku każdy losuje swój numerek, który pokazuje kolejność wyjmowania prezentu z worka.

Osoba z numerem 1 wyciąga prezent z worka, otwiera go i pokazuje wszystkim. Następnie osoba z numerem 2 może wyciągnąć prezent z worka lub zabrać prezent osobie z numerem 1.

Kiedy zabierze prezent z numerem 1, wówczas osoba pozbawiona prezentu jest następna w losowaniu kolejnego prezentu z worka. Następnie osoba z numerem 3 może wziąć prezent z worka, albo zabrać
prezent osobie z numerem 1 lub 2.

Jeżeli prezent trafi do trzeciego właściciela , to znaczy, że ta osoba ma go już na własność.